Borok

A borászati termékek oltalom alatt álló eredetmegjelölései és földrajzi jelzései jelenítik meg a borospalackokon Magyarország változatos termőhelyeit.

Pálinkák

A szeszes italok oltalom alatt álló földrajzi jelzései. A pálinka és a törkölypálinka mellett ide tartoznak a regionális pálinkák is.

Mezőgazdasági termékek és élelmiszerek

A mezőgazdasági termékek és élelmiszerek oltalom alatt álló eredetmegjelölései és földrajzi jelzései adják meg Magyarország íztérképét.

Borok

A borászati termékek oltalom alatt álló eredetmegjelölései és földrajzi jelzései jelenítik meg a borospalackokon Magyarország változatos termőhelyeit.

Bővebben

Pálinkák

A szeszes italok oltalom alatt álló földrajzi jelzései. A pálinka és a törkölypálinka mellett ide tartoznak a regionális pálinkák is.

Bővebben

Mezőgazdasági termékek és élelmiszerek

A mezőgazdasági termékek és élelmiszerek oltalom alatt álló eredetmegjelölései és földrajzi jelzései adják meg Magyarország íztérképét.

Bővebben

Földrajzi árujelzők
program

A földrajzi árujelzők használatának szabályozása biztosítja a magyar mezőgazdasági termékek, élelmiszerek, borászati termékek és szeszesitalok hagyományos neveinek védelmét az Európai Unió valamennyi tagállamában. Régi szokás az ételeket és italokat származási helyük alapján elnevezni. Egy földrajzi árujelző azonban a származáson kívül számos más jelentést is hordoz: a hagyományokat, a termelői közösséget, annak tudását, speciális termékkaraktert és minőségi szintet is megtestesít.

Az Agrárminisztérium (jogelődje: Földművelésügyi Minisztérium) 2015-ben indította el programját, melynek célja kettős: egyrészt az oltalomban részesülő földrajzi árujelzők számának növelése, másrészt pedig a már meglévő földrajzi árujelzőkben rejlő lehetőségek jobb kihasználása.

Földrajzi árujelzőink kulturális örökségünk részét képezik. Motivációnk, hogy általuk olyan egyedi, nem reprodukálható eszközt biztosítsunk a termelők számára, amellyel az éles piaci versenyben hitelesen meg tudják különböztetni termékeiket, és érvényesíteni tudják a minőségi többletet.

 

Bővebben

FÖLDRAJZI ÁRUJELZŐ JELÖLTEK

Csatárpusztai szürkemarhahús

Medgyesi dinnye

Kevi kolbász

PARTNEREINK